• image
 • เกี่ยวกับเรา

  ราชบุรี "คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนินฯ เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี" ศูนย์กลางในด้าน อุตสาหกรรมแปรรูป สินค้าเกษตร การปศุสัตว์ รวมทั้งเป็น ศูนย์กลาง ในด้านพลังงาน ของประเทศ ดินแดนวัฒนธรรม ลุ่มน้ำแม่กลอง และสายหมอก แห่งขุนเขาตะนาวศรี มีภูมิประเทศ หลากหลาย จากจากพื้นที่ ที่ราบต่ำ ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง อันอุดม แหล่งเพาะปลูก พืชผักผลไม้ เศรษฐกิจ นานาชนิด สู่พื้นที่สูง ทิวเทือกเขา ตะนาวศรี ทอดตัวยาว ทางทิศตะวันตก จรดชายแดนไทย-พม่า ดินแดน

  ...อันเป็นที่มาของ โอ่งเคลือบลายมังกร และผ้าทอบ้านไร่ หรือผ้าขาวม้า อันลือชื่อ ของราชบุรี ที่ฝากร่องรอย ทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม ชุมชนมีส่วนร่วม ในการเรียนรู้ การจัดการเป็นชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีความสุข อย่างแท้จริง ตามมรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

 • สินค้าแนะนำ

 • หัวโขนพญาครุฑ ชฎา 5 ยอด

  1 บาท

  ตะกร้าเถาวัลย์

  เอนกประสงค์

  1 บาท

  ผ้าจกทอมือ

  ลายประยุกต์

  1 บาท

  กระโปรง

  อิมปานิ ผ้าขาวม้า

  1 บาท

  หัวไชโป้หวาน

  ตราชฎา

  35 บาท

  ไก่แท่งอบกรอบ

  TDed Hongtae CleanSnack Lowfat

  25 บาท

  น้ำอ้อยพาสเจอร์ไรซ์

  ไร่ไม่จน

  1 บาท

  หนองโพ นมปรุงแต่ง ยูเอชที

  รสช็อกโกแลต

  1 บาท

  โกท มิลค์ โซฟ

  Goat Milk Soap

  1 บาท

  เจลล้างหน้า น้ำนมคีเฟอร์

  Kefir Uhra Facial Cleansing Gel

  1 บาท

  โอ่งมังกร ราชบุรี

  1 บาท

  เขียงไม้มะขาม ราชบุรี

  1 บาท

 • ผลิตภัณฑ์

 • PHOTO GALLERY

 • ผู้สนับสนุน

0