• ข่าวสาร และ กิจกรรม

 • ตลาดน้ำดำเนินสะดวก อยู่ในอำเภอ ดำเนินสะดวก เป็นตลาดเก่าแก่ ซึ่งได้ขุดคลอง ดำเนินสะดวก ขึ้นตามพระราชดำริของ ร.5 ด้วยทรงเห็นว่า การคมนาคม ในพื้นที่ไม่มีถนน ที่เชื่อมกับอำเภออื่นๆ โดยคลองนี้ จะเชื่อมกับแม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลอง ใช้เวลาขุดคลองประมาณ 2 ปี

  019-05-08 19:48
  จำนวนวิว 28

  แหล่งการเรียนรู้ ทางวัฒนธรรม ความเป็นไทย รูปแบบใหม่ เพื่ออนุรักษ์ สืบสานศิลปะ ที่งดงาม จัดแสดงประวัติ ของผู้มีชื่อเสียง ทั่วเมืองไทย ในรูปแบบหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์ กลาสขนาดเสมือนจริงกว่า 60 รูป ผ่านวิธีการนำเสนอ รูปแบบสุดล้ำ ด้วยแอปพลิเคชัน

  019-05-08 19:48
  จำนวนวิว 13

  เป็นโบสถ์ ที่มีความสวยงาม ไม่แพ้โบสถ์ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ที่ จ.จันทบุรี เลย โบสถ์แห่งนี้โดดเด่น ในเรื่องการใช้กระจก สีเข้ามาตกแต่ง ตามซุ้มประตูหน้าต่าง และเพิ่มความมีเสน่ห์ ด้วยลวดลายบนผนังโบสถ์ ด้านนอก ใครที่ผ่านมา ทางอำเภอวัดเพลง แนะนำว่า ไม่ควรพลาด ถ้าได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้ว จะต้องประทับใจอย่างแน่นอน

  019-05-08 19:48
  จำนวนวิว 17

  เดิมอุทยาน หินเขางู เป็นแหล่งระเบิดหิน และย่อยหินที่สำคัญ ของไทย ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ ต่อมาภาครัฐ และประชาชน ได้เห็นถึงความเสื่อมโทรม ของสภาพภูมิประเทศ จึงมีการยกเลิก สัมปทานการระเบิด และย่อยหินลง จนกลายเป็นเหมืองร้าง มีสภาพทรุดโทรม ภายหลังจังหวัดราชบุรี จึงมาพัฒนาเขางู ให้เป็นสวนสาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยว

  019-05-08 19:48
  จำนวนวิว 13

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  019-05-08 19:48
  จำนวนวิว 3

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  019-05-08 19:48
  จำนวนวิว 7

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  019-05-08 19:48
  จำนวนวิว 3

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

  019-05-08 19:48
  จำนวนวิว 3
0